Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5223/Β2/780/28.09.2020) τροποποίησης της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5223/Β2/780/28.09.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

4η Τροποποίηση της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο