Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/2123/15.09.2020) αναφορικά με τη Δράση “Ενίσχυση ΤΠΕ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/2123/15.09.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο