Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Κάτωθι παρατίθεται, ανά Δράση, ειδική αφίσα προβολής του έργου για έντυπη και ηλεκτρονική χρήση από τους Δικαιούχους :

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, επισκεφθείτε τη θεματική “Σηματοδότηση” στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) Μετάβαση στο περιεχόμενο