Δημοσίευση της 9ης τροποποίησης (ΥΠΑΝΕ 4689/1005/A3/03.09.2020) της Απόφασης Ένταξης  έργων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2015-2020). Μπορείτε να δείτε το εν λόγω αρχείο στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4689/1005/A3/03.09.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο