Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3320/B2/589/17.06.2020) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3320/B2/589/17.06.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο