Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τις κάτωθι Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020):

 

Επιχειρούμε Έξω

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ

Ψηφιακό Άλμα

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο