Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 14η Απόφαση Απόρριψης και η 13η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

13η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

14η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο