Σας ανακοινώνουμε ότι οι κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) τροποποιήθηκαν. Πέραν της τροποποίησης σε ειδικά σημεία του κειμένου των προσκλήσεων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους, παρατείνεται και η ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών»

«Ενίσχυση της ίδρυσης ΠΜΜΕ στους τομείς της RIS3»

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία Covid-19Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο