Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2085/426/Α3/10.04.2020) ένταξης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2085/426/Α3/10.04.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο