Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1835/346/Α3/27.03.2020) ένταξης έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1835/346/Α3/27.03.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο