Λόγω των εκτάκτων συνθηκών και μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, παρακαλούνται οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) να προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων μαζί με το πρώτο Αίτημα Ελέγχου ή με το πρώτο Αίτημα Μη Ήσσονος Τροποποίησης.

Επίσης, για τις απορριφθείσες προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η Παρασκευή 20/3/2020, σύμφωνα με την κάτωθι απόφαση:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ ΑττικήςΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο