Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επιπλέον εκατόν δύο (102) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.401.430,43 ευρώ, καθώς και εννιακοσίων πενήντα ενός (951) επιχειρηματικών σχεδίων των Περιφερειών σε Μετάβαση, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13.185.663,34 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Απόφασης ανέρχεται σε 16.370.120,62 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο” Μετάβαση στο περιεχόμενο