Ανακοινώνουμε τις ημερομηνίες έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr για τις παρακάτω δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:
“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”: έναρξη στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
“Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”: έναρξη στις 08.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15.04.2016 και ώρα 15:00.
“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”: έναρξη στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.
“Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”: έναρξη στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Ο δικαιούχος ή/και οι εταίροι εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετάσχουν με μία ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11.02.2016 στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο